De Vreedzame School

ingevoerd op 20-11-2017

Een aantal nieuwe leerlingen neemt deel aan de mediatorentraining van De Vreedzame School. Op onze  school zijn er elke dag een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Gedurende de dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten tussen kinderen. Wanneer het conflict te groot is helpt de leerkracht bij het oplossen.

Maandag 27 november ontvangen ze uit handen van juf Jenny een oorkonde.

Samen houden we de school een fijne plek voor iedereen!

dvs dvs