Op tijd in de klas

ingevoerd op 20-11-2017

Wij willen bij iedereen het belang van op tijd komen nogmaals onder de aandacht te brengen.

Wanneer kinderen niet op tijd komen is dit storend voor het verloop van de les. De leerkracht zal zijn/haar les en/of instructie moeten onderbreken. Bovendien veroorzaakt het verlies van onderwijstijd en wordt dit door de leerplichtambtenaar gezien als “ongeoorloofd verzuim”. Frequent te laat komen zorgt ervoor dat leerlingen onderwijs missen waar ze recht op hebben. Dit kan leiden tot leerachterstanden.

Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind tijdig in de klas aanwezig is? Uiterlijk ‘s morgens om 8.30 uur. 

 

Vriendelijk bedankt!

blij dat je op tijd bent blij dat je op tijd bent